IPG - İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.38

Son Bir Hafta
%0.31

Son Bir Ay
%4.35

Son Üç Ay
%12.62

Son Bir Yıl
%93.92

Son Üç Yıl
%248.99

Son Beş Yıl
%350.52
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%0.42

Mevduat TL
%2.14

Ters Repo
%4.84

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%13.52

Yatırım Fonları Katılma Payları
%63.69

BYF Katılma Payları
%9.91

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%1.63

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.29

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.56

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...