IPG - İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.59

Son Bir Hafta
%1.27

Son Bir Ay
%5.03

Son Üç Ay
%10.39

Son Bir Yıl
%61.06

Son Üç Yıl
%185.64

Son Beş Yıl
%239.12
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%13.88

Ters Repo
%0.02

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%19.86

Yatırım Fonları Katılma Payları
%51.57

BYF Katılma Payları
%8.29

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%3.55

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.83

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...