CGG - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.77

Son Bir Hafta
%1.13

Son Bir Ay
%2.53

Son Üç Ay
%5.13

Son Bir Yıl
%21.12

Son Üç Yıl
%97.60

Son Beş Yıl
%169.75
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%4.6

Devlet Tahvili
%62.92

Finansman Bonosu
%9.48

Özel Sektör Tahvili
%8.46

Takasbank Para Piyasası
%1.09

Ters Repo
%6.15

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.98

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%0.88

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.52

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.94

Diğer Tefas
%0.98

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...