CGE - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.38

Son Bir Hafta
%1.55

Son Bir Ay
%8.75

Son Üç Ay
%33.23

Son Bir Yıl
%162.66

Son Üç Yıl
%713.83

Son Beş Yıl
%1,047.85
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%74.99

Özel Sektör Tahvili
%2.73

Takasbank Para Piyasası
%1.21

Mevduat TL
%3.14

Ters Repo
%5.38

Yatırım Fonları Katılma Payları
%3

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.04

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%4.95

Diğer Tefas
%2.56

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...