AVU - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.32

Son Bir Hafta
%1.71

Son Bir Ay
%3.82

Son Üç Ay
%9.32

Son Bir Yıl
%83.83

Son Üç Yıl
%255.72

Son Beş Yıl
%415.88
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%8.19

Özel Sektör Tahvili
%3.35

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%31.21

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%2.62

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.65

Mevduat TL
%5.07

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
%40.75

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
%3.08

Yatırım Fonları Katılma Payları
%3.35

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.73

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...