AIE - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.22

Son Bir Hafta
%-0.91

Son Bir Ay
%3.26

Son Üç Ay
%4.37

Son Bir Yıl
%65.04

Son Üç Yıl
%361.20

Son Beş Yıl
%681.87
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%67.23

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%6.78

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%22.54

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.5

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%1.95

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...