AGG - BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.14

Son Bir Hafta
%-0.83

Son Bir Ay
%3.14

Son Üç Ay
%1.79

Son Bir Yıl
%55.47

Son Üç Yıl
%252.30

Son Beş Yıl
%438.49
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%27.79

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%24.14

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%18.45

Katılma Hesabı TL
%2.38

BYF Katılma Payları
%17.08

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%10.16

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...