AGG - BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.19

Son Bir Hafta
%2.69

Son Bir Ay
%8.89

Son Üç Ay
%9.54

Son Bir Yıl
%98.13

Son Üç Yıl
%325.15

Son Beş Yıl
%542.78
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%27.79

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%24.14

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%18.45

Katılma Hesabı TL
%2.38

BYF Katılma Payları
%17.08

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%10.16

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...