AGB - BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.31

Son Bir Hafta
%-2.03

Son Bir Ay
%-0.05

Son Üç Ay
%10.20

Son Bir Yıl
%87.79

Son Üç Yıl
%420.00

Son Beş Yıl
%825.32
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%71.83

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%13.78

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%5

Katılma Hesabı TL
%1.56

BYF Katılma Payları
%5.85

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.98

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...