AGB - BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.63

Son Bir Hafta
%1.50

Son Bir Ay
%13.86

Son Üç Ay
%19.09

Son Bir Yıl
%86.84

Son Üç Yıl
%414.37

Son Beş Yıl
%797.92
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%71.83

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%13.78

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%5

Katılma Hesabı TL
%1.56

BYF Katılma Payları
%5.85

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.98

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...