AG1 - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.09

Son Bir Hafta
%0.82

Son Bir Ay
%4.38

Son Üç Ay
%12.13

Son Bir Yıl
%45.39

Son Üç Yıl
%187.45

Son Beş Yıl
%267.84
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%2.04

Devlet Tahvili
%53.25

Finansman Bonosu
%14.03

Özel Sektör Tahvili
%14.56

Ters Repo
%3.43

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.98

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%3.23

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%7.01

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.47

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...