AE3 - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.79

Son Bir Hafta
%0.37

Son Bir Ay
%6.65

Son Üç Ay
%18.78

Son Bir Yıl
%106.10

Son Üç Yıl
%520.75

Son Beş Yıl
%757.38
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%64.14

Devlet Tahvili
%3.73

Özel Sektör Tahvili
%0.06

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.32

Mevduat TL
%8.17

Ters Repo
%13.05

Kıymetli Madenler
%2.25

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.41

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%1.89

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%4.23

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.75

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...