AE2 - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.04

Son Bir Hafta
%0.32

Son Bir Ay
%3.92

Son Üç Ay
%12.02

Son Bir Yıl
%42.11

Son Üç Yıl
%162.66

Son Beş Yıl
%241.36
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%47.11

Finansman Bonosu
%7.74

Özel Sektör Tahvili
%12.39

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%1.42

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%3.85

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%0.3

Mevduat TL
%5.71

Ters Repo
%7.35

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
%2.95

Yatırım Fonları Katılma Payları
%8.73

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%0.77

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.18

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.5

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...