TBV - İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.10

Son Bir Hafta
%0.69

Son Bir Ay
%2.66

Son Üç Ay
%8.08

Son Bir Yıl
%29.52

Son Üç Yıl
%81.79

Son Beş Yıl
%140.23
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%35.16

Özel Sektör Tahvili
%55.18

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%4.83

Ters Repo
%1.55

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%3.28

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...