SUA - ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.03

Son Bir Hafta
%0.85

Son Bir Ay
%3.06

Son Üç Ay
%10.79

Son Bir Yıl
%53.70

Son Üç Yıl
%175.41

Son Beş Yıl
%312.21
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%17.07

Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
%17.15

Finansman Bonosu
%29.23

Özel Sektör Tahvili
%7.01

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%2.58

Takasbank Para Piyasası
%0.18

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%5.73

Mevduat TL
%2.57

Yatırım Fonları Katılma Payları
%15.59

Diğer Tefas
%2.89

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...