SMP - İŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.12

Son Bir Hafta
%0.80

Son Bir Ay
%3.62

Son Üç Ay
%-3.81

Son Bir Yıl
%0.00

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%46.22

Özel Sektör Tahvili
%3.83

Mevduat TL
%43.07

Yatırım Fonları Katılma Payları
%6.88

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...