PYL - AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%2.28

Son Bir Hafta
%0.59

Son Bir Ay
%6.00

Son Üç Ay
%21.60

Son Bir Yıl
%102.07

Son Üç Yıl
%459.83

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%75.17

Yatırım Fonları Katılma Payları
%19.08

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%5.44

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.31

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...