PYL - AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.30

Son Bir Hafta
%0.17

Son Bir Ay
%3.56

Son Üç Ay
%7.48

Son Bir Yıl
%68.87

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%59.91

Yatırım Fonları Katılma Payları
%29.19

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%4.89

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%6.01

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...