PUR - AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.11

Son Bir Hafta
%0.73

Son Bir Ay
%3.12

Son Üç Ay
%9.35

Son Bir Yıl
%33.76

Son Üç Yıl
%152.58

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Özel Sektör Tahvili
%0.92

Takasbank Para Piyasası
%0.51

Mevduat TL
%95.89

Katılma Hesabı TL
%1.43

Ters Repo
%1.25

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...