OPL - OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.48

Son Bir Hafta
%0.33

Son Bir Ay
%2.44

Son Üç Ay
%5.98

Son Bir Yıl
%60.74

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%25.51

Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
%21.46

Finansman Bonosu
%16.7

Özel Sektör Tahvili
%0.33

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%18.78

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.32

Kıymetli Madenler Cinsinden BFY
%7.46

Yatırım Fonları Katılma Payları
%4.96

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%3.51

Diğer Tefas
%0.97

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...