NJY - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.11

Son Bir Hafta
%0.76

Son Bir Ay
%3.10

Son Üç Ay
%8.87

Son Bir Yıl
%44.90

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Özel Sektör Kira Sertifikaları
%88.33

Katılma Hesabı TL
%11.64

Diğer Tefas
%0.03

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...