NHM - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%0.43

Son Bir Ay
%2.94

Son Üç Ay
%8.14

Son Bir Yıl
%65.41

Son Üç Yıl
%163.53

Son Beş Yıl
%259.45
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%7.87

Finansman Bonosu
%57.51

Özel Sektör Tahvili
%7.79

Takasbank Para Piyasası
%1.49

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%2.62

Yatırım Fonları Katılma Payları
%7.56

BYF Katılma Payları
%3.18

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%0.95

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%6.34

Diğer Tefas
%4.69

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...