MPS - AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.38

Son Bir Hafta
%3.83

Son Bir Ay
%14.26

Son Üç Ay
%13.97

Son Bir Yıl
%149.67

Son Üç Yıl
%513.01

Son Beş Yıl
%1,924.83
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%88.1

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%5.05

Katılma Hesabı TL
%4.1

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.03

BYF Katılma Payları
%0.37

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%1.35

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...