KTM - KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.11

Son Bir Hafta
%0.86

Son Bir Ay
%7.29

Son Üç Ay
%11.09

Son Bir Yıl
%66.63

Son Üç Yıl
%279.23

Son Beş Yıl
%501.71
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%31.19

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%8.75

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%31.41

Katılma Hesabı TL
%19.47

Yatırım Fonları Katılma Payları
%9.18

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...