KTM - KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.96

Son Bir Hafta
%1.46

Son Bir Ay
%4.13

Son Üç Ay
%14.46

Son Bir Yıl
%79.25

Son Üç Yıl
%321.65

Son Beş Yıl
%566.12
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%29.95

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%9.8

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%26.14

Katılma Hesabı TL
%16.82

Yatırım Fonları Katılma Payları
%17.29

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...