KPU - KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.18

Son Bir Hafta
%1.87

Son Bir Ay
%-0.24

Son Üç Ay
%17.44

Son Bir Yıl
%145.10

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%91.57

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.39

Yatırım Fonları Katılma Payları
%8.04

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...