KPU - KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.42

Son Bir Hafta
%-1.43

Son Bir Ay
%2.95

Son Üç Ay
%9.99

Son Bir Yıl
%0.00

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%91.02

Yatırım Fonları Katılma Payları
%8.98

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...