KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.72

Son Bir Hafta
%-0.40

Son Bir Ay
%0.06

Son Üç Ay
%15.00

Son Bir Yıl
%129.64

Son Üç Yıl
%701.01

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%86.6

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%4.04

Yatırım Fonları Katılma Payları
%9.36

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...