KLU - KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.13

Son Bir Hafta
%0.87

Son Bir Ay
%3.81

Son Üç Ay
%11.07

Son Bir Yıl
%41.05

Son Üç Yıl
%97.82

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Özel Sektör Kira Sertifikaları
%35.16

Katılma Hesabı TL
%48.09

Diğer Tefas
%16.75

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...