KKH - İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.24

Son Bir Hafta
%0.90

Son Bir Ay
%2.44

Son Üç Ay
%15.37

Son Bir Yıl
%83.44

Son Üç Yıl
%207.33

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%3.35

Özel Sektör Tahvili
%2.87

Mevduat TL
%6.09

Ters Repo
%9.93

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%6.88

Yatırım Fonları Katılma Payları
%65.75

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%0.96

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.74

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.43

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...