KIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%2.45

Son Bir Hafta
%3.04

Son Bir Ay
%4.32

Son Üç Ay
%15.65

Son Bir Yıl
%105.07

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%36.76

Finansman Bonosu
%13.82

Takasbank Para Piyasası
%3.25

Mevduat TL
%2.83

Ters Repo
%18.55

Yatırım Fonları Katılma Payları
%4.65

BYF Katılma Payları
%11.61

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%5.15

Diğer Tefas
%3.38

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...