KIA - TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.61

Son Bir Hafta
%1.75

Son Bir Ay
%11.75

Son Üç Ay
%25.06

Son Bir Yıl
%107.67

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%37.73

Finansman Bonosu
%2.53

Takasbank Para Piyasası
%1.82

Ters Repo
%38.95

Kıymetli Madenler Cinsinden BFY
%7.53

Yatırım Fonları Katılma Payları
%5.69

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%5.15

Diğer Tefas
%0.6

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...