KEZ - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.56

Son Bir Hafta
%3.17

Son Bir Ay
%11.83

Son Üç Ay
%21.23

Son Bir Yıl
%127.51

Son Üç Yıl
%611.33

Son Beş Yıl
%1,928.91
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%76.87

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%1.95

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%6.57

Katılma Hesabı TL
%9.9

Diğer Tefas
%4.71

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...