KEK - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.43

Son Bir Hafta
%0.98

Son Bir Ay
%4.61

Son Üç Ay
%13.55

Son Bir Yıl
%133.58

Son Üç Yıl
%427.97

Son Beş Yıl
%756.16
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%59.33

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%3.89

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%8.73

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%6.65

Katılma Hesabı TL
%4.43

Katılma Hesabı Döviz
%3.88

Kıymetli Madenler
%9.22

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.83

Diğer Tefas
%1.04

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...