KED - KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.29

Son Bir Hafta
%-0.05

Son Bir Ay
%3.83

Son Üç Ay
%6.76

Son Bir Yıl
%66.11

Son Üç Yıl
%424.62

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%55.55

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%6.71

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%13.73

Katılma Hesabı Döviz
%13.67

Kıymetli Madenler
%7.6

Kıymetli Madenler Cinsinden BFY
%1.32

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.06

Diğer Tefas
%1.36

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...