ITJ - İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.08

Son Bir Hafta
%1.34

Son Bir Ay
%6.36

Son Üç Ay
%17.31

Son Bir Yıl
%173.95

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Yatırım Fonları Katılma Payları
%67.64

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%32.24

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.12

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...