ITJ - İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-2.19

Son Bir Hafta
%-3.36

Son Bir Ay
%7.67

Son Üç Ay
%20.01

Son Bir Yıl
%146.84

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%69.1

Özel Sektör Tahvili
%7.57

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%3.48

Repo
%-16.31

Yatırım Fonları Katılma Payları
%24.09

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%7.43

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%4.64

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...