IPP - PERFORM PORTFÖY BIRINCI SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.14

Son Bir Hafta
%0.77

Son Bir Ay
%4.39

Son Üç Ay
%19.02

Son Bir Yıl
%92.97

Son Üç Yıl
%389.01

Son Beş Yıl
%689.52
Loading...
Yükleniyor...
Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
%9.36

Mevduat TL
%0.06

Mevduat Döviz
%0.1

Yatırım Fonları Katılma Payları
%84.98

Diğer Tefas
%5.5

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...