IPE - İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.47

Son Bir Hafta
%1.51

Son Bir Ay
%6.84

Son Üç Ay
%16.28

Son Bir Yıl
%51.20

Son Üç Yıl
%248.26

Son Beş Yıl
%367.48
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%28.1

Devlet Tahvili
%-0.03

Özel Sektör Tahvili
%1.63

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%1.38

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%0.6

Ters Repo
%21.71

Kıymetli Madenler Kamu Borçlanma Araçları
%0.22

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
%0.67

Yatırım Fonları Katılma Payları
%20.54

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%2.93

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.86

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%20.39

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...