IPE - İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.17

Son Bir Hafta
%1.37

Son Bir Ay
%2.82

Son Üç Ay
%13.45

Son Bir Yıl
%65.07

Son Üç Yıl
%191.64

Son Beş Yıl
%305.50
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%17.09

Özel Sektör Tahvili
%2.58

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%2.15

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%0.92

Ters Repo
%7.93

Kıymetli Madenler
%1.4

Kıymetli Madenler Kamu Borçlanma Araçları
%0.32

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
%17.21

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%1.09

Yatırım Fonları Katılma Payları
%39.98

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%4.76

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.92

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.65

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...