IOG - İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%4.32

Son Bir Hafta
%4.57

Son Bir Ay
%-2.22

Son Üç Ay
%23.19

Son Bir Yıl
%72.73

Son Üç Yıl
%289.08

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Ters Repo
%3.49

Kıymetli Madenler
%46.45

Kıymetli Madenler Cinsinden BFY
%8.67

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%27.34

Yatırım Fonları Katılma Payları
%9

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%0.41

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%4.64

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...