IMO - İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.21

Son Bir Hafta
%1.25

Son Bir Ay
%2.72

Son Üç Ay
%12.89

Son Bir Yıl
%68.47

Son Üç Yıl
%201.35

Son Beş Yıl
%274.74
Loading...
Yükleniyor...
Özel Sektör Tahvili
%0.12

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%5.33

Mevduat TL
%40.9

Ters Repo
%12.14

Kıymetli Madenler
%0.53

Kıymetli Madenler Kamu Borçlanma Araçları
%0.27

Kıymetli Madenler Kamu Kira Sertifikaları
%0.14

Yatırım Fonları Katılma Payları
%31.48

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.02

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%7.07

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...