IMF - İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%0.33

Son Bir Ay
%1.59

Son Üç Ay
%8.51

Son Bir Yıl
%58.26

Son Üç Yıl
%173.17

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%3.58

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%0.63

Mevduat TL
%9.65

Mevduat Döviz
%0.2

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
%62.63

Yabancı Hisse Senedi
%0.34

Yatırım Fonları Katılma Payları
%13.15

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%5.35

Diğer Tefas
%4.47

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...