ILZ - İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.37

Son Bir Hafta
%0.91

Son Bir Ay
%3.66

Son Üç Ay
%13.17

Son Bir Yıl
%61.92

Son Üç Yıl
%253.52

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Özel Sektör Tahvili
%4.15

Takasbank Para Piyasası
%1.14

Mevduat TL
%6.79

Ters Repo
%3.64

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%6.93

Yatırım Fonları Katılma Payları
%68.32

BYF Katılma Payları
%3.84

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%0.98

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.52

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.69

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...