ILZ - İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.31

Son Bir Hafta
%0.72

Son Bir Ay
%2.83

Son Üç Ay
%8.76

Son Bir Yıl
%57.97

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%2.97

Finansman Bonosu
%0.78

Özel Sektör Tahvili
%6.07

Mevduat TL
%5.28

Ters Repo
%0.01

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%12.22

Yatırım Fonları Katılma Payları
%51.19

BYF Katılma Payları
%15.54

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%3

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.94

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...