ILR - İŞ PORTFÖY SALUR SERBEST ÖZEL FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.30

Son Bir Hafta
%0.99

Son Bir Ay
%1.39

Son Üç Ay
%8.91

Son Bir Yıl
%67.89

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%26.16

Finansman Bonosu
%15.07

Özel Sektör Tahvili
%7.64

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.56

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%7.27

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%6.22

Ters Repo
%9.37

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
%3.73

Yatırım Fonları Katılma Payları
%23.09

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.94

Diğer Tefas
%-0.05

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...