ILE - İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.13

Son Bir Hafta
%0.91

Son Bir Ay
%4.28

Son Üç Ay
%12.50

Son Bir Yıl
%89.45

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%0.23

Özel Sektör Tahvili
%3.07

Mevduat TL
%17.52

Yatırım Fonları Katılma Payları
%79.18

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...