IIS - İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%3.61

Son Bir Ay
%20.07

Son Üç Ay
%42.42

Son Bir Yıl
%195.15

Son Üç Yıl
%1,193.18

Son Beş Yıl
%2,706.42
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%88.08

Finansman Bonosu
%21.72

Özel Sektör Tahvili
%22.95

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.01

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.66

Mevduat TL
%0.01

Repo
%-53.55

Yatırım Fonları Katılma Payları
%3.29

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%12.36

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%4.45

Diğer Tefas
%0.02

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...