IIS - İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%0.94

Son Bir Ay
%4.16

Son Üç Ay
%24.31

Son Bir Yıl
%276.68

Son Üç Yıl
%1,124.97

Son Beş Yıl
%2,730.17
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%64.49

Finansman Bonosu
%11.12

Özel Sektör Tahvili
%14.77

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.73

Mevduat TL
%0.01

Repo
%-18.64

Yatırım Fonları Katılma Payları
%8.1

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%16.92

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.47

Diğer Tefas
%0.03

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...