IIE - İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.16

Son Bir Hafta
%-0.10

Son Bir Ay
%2.33

Son Üç Ay
%9.29

Son Bir Yıl
%173.87

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%25.71

Finansman Bonosu
%41.28

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%3.2

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%4.2

Yatırım Fonları Katılma Payları
%13.89

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%11.72

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...