IEK - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.16

Son Bir Hafta
%0.59

Son Bir Ay
%3.57

Son Üç Ay
%16.51

Son Bir Yıl
%56.40

Son Üç Yıl
%277.23

Son Beş Yıl
%464.80
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%47.12

Devlet Tahvili
%24.95

Özel Sektör Tahvili
%4.37

Takasbank Para Piyasası
%1.32

Mevduat TL
%12.36

Yatırım Fonları Katılma Payları
%7.91

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.89

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.08

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...