IEK - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.43

Son Bir Hafta
%0.28

Son Bir Ay
%2.57

Son Üç Ay
%-1.04

Son Bir Yıl
%38.25

Son Üç Yıl
%221.85

Son Beş Yıl
%373.32
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%47.12

Devlet Tahvili
%24.95

Özel Sektör Tahvili
%4.37

Takasbank Para Piyasası
%1.32

Mevduat TL
%12.36

Yatırım Fonları Katılma Payları
%7.91

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.89

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.08

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...