IEG - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.12

Son Bir Hafta
%1.23

Son Bir Ay
%5.00

Son Üç Ay
%8.76

Son Bir Yıl
%49.14

Son Üç Yıl
%135.11

Son Beş Yıl
%213.54
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%1.4

Devlet Tahvili
%62.41

Finansman Bonosu
%4.24

Özel Sektör Tahvili
%18.94

Mevduat TL
%5.69

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.52

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%4.8

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...