IEE - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.60

Son Bir Hafta
%-0.84

Son Bir Ay
%4.07

Son Üç Ay
%14.17

Son Bir Yıl
%100.85

Son Üç Yıl
%414.42

Son Beş Yıl
%604.50
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%58.17

Devlet Tahvili
%14.99

Özel Sektör Tahvili
%9.21

Takasbank Para Piyasası
%0.02

Ters Repo
%0.99

Yatırım Fonları Katılma Payları
%11.97

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.79

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%3.86

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...