IEA - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.03

Son Bir Hafta
%0.51

Son Bir Ay
%3.68

Son Üç Ay
%9.59

Son Bir Yıl
%58.21

Son Üç Yıl
%237.77

Son Beş Yıl
%452.96
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%7.52

Finansman Bonosu
%1.65

Özel Sektör Tahvili
%3.31

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%71.91

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%3.35

Takasbank Para Piyasası
%2.85

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%0.02

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.07

Yatırım Fonları Katılma Payları
%8.84

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.13

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.35

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...