IBK - İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.12

Son Bir Hafta
%0.84

Son Bir Ay
%3.59

Son Üç Ay
%11.27

Son Bir Yıl
%41.45

Son Üç Yıl
%102.85

Son Beş Yıl
%162.35
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%5.39

Finansman Bonosu
%65.86

Özel Sektör Tahvili
%17.33

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%2.3

Mevduat TL
%6.51

Ters Repo
%2.61

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...