IBB - İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.46

Son Bir Hafta
%0.79

Son Bir Ay
%5.31

Son Üç Ay
%19.78

Son Bir Yıl
%105.74

Son Üç Yıl
%407.55

Son Beş Yıl
%615.71
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%1.92

Özel Sektör Tahvili
%0.02

Ters Repo
%78.01

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%4.74

Yatırım Fonları Katılma Payları
%5

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%0.97

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.33

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%8.01

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...