IAT - İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.11

Son Bir Hafta
%1.26

Son Bir Ay
%3.94

Son Üç Ay
%9.90

Son Bir Yıl
%36.62

Son Üç Yıl
%109.06

Son Beş Yıl
%161.86
Loading...
Yükleniyor...
Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%12.76

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%87.24

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...