IAS - QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.07

Son Bir Hafta
%-1.41

Son Bir Ay
%-5.15

Son Üç Ay
%5.93

Son Bir Yıl
%275.65

Son Üç Yıl
%1,003.77

Son Beş Yıl
%2,185.88
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%98.31

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.16

Diğer Tefas
%1.53

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...