IAF - İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%0.09

Son Bir Ay
%2.12

Son Üç Ay
%-9.85

Son Bir Yıl
%114.46

Son Üç Yıl
%723.23

Son Beş Yıl
%1,216.89
Loading...
Yükleniyor...
Yatırım Fonları Katılma Payları
%56.12

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%43.87

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.01

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...