IAF - İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%-1.58

Son Bir Ay
%2.77

Son Üç Ay
%13.10

Son Bir Yıl
%141.67

Son Üç Yıl
%665.12

Son Beş Yıl
%1,318.32
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%24.31

Repo
%-3.82

Yatırım Fonları Katılma Payları
%46.76

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%32.74

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.01

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...