HVU - ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.23

Son Bir Hafta
%1.49

Son Bir Ay
%3.37

Son Üç Ay
%13.95

Son Bir Yıl
%90.99

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%36.38

Finansman Bonosu
%36.55

Takasbank Para Piyasası
%11.37

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.14

Mevduat TL
%5.04

Kıymetli Madenler Cinsinden BFY
%0.13

Yatırım Fonları Katılma Payları
%4.93

BYF Katılma Payları
%0.11

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.4

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%3.95

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...