HVU - ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.50

Son Bir Hafta
%0.07

Son Bir Ay
%3.25

Son Üç Ay
%10.36

Son Bir Yıl
%98.53

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%54.36

Finansman Bonosu
%27.14

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.37

Mevduat TL
%10.05

Yabancı Hisse Senedi
%1.34

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%0.51

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.94

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.2

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%4.07

Diğer Tefas
%0.02

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...