HVK - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.19

Son Bir Hafta
%0.96

Son Bir Ay
%3.76

Son Üç Ay
%13.09

Son Bir Yıl
%52.90

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%62.45

Özel Sektör Tahvili
%9.46

Mevduat TL
%0.01

Katılma Hesabı TL
%2.76

Yatırım Fonları Katılma Payları
%11.63

Diğer Tefas
%13.69

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...