HVK - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.40

Son Bir Hafta
%0.95

Son Bir Ay
%4.16

Son Üç Ay
%11.78

Son Bir Yıl
%47.49

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%48.27

Özel Sektör Tahvili
%9.04

Takasbank Para Piyasası
%15.26

Mevduat TL
%0.01

Katılma Hesabı TL
%2.6

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.57

Diğer Tefas
%24.25

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...